Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів - Реєстр - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів.


МЕТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЄСТРУ

 • забезпечення додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України;

 • створення фонду та підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, надання інформації про них;

 • забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності й відкритості правової інформації для користувачів.ПРАВОВІ ЗАСАДИ
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Указ Президента України від 27 червня 1996 року N 468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним».


ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ – МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 • розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру;
 • приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру;
 • здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність і контрольний стан еталонних текстів;
 • забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду та його збереження;
 • здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

АДМІНІСТРАТОРИ РЕЄСТРУ

Адміністратор обліку користувачів та контролю доступу до Реєстру
(Адміністратор обліку) - державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України:

 • здійснює обслуговування й облік користувачів Реєстру;
 • забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру та ведення бази даних цих користувачів.

Адміністратор технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру
(Технічний адміністратор) - Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА":

 • здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;
 • відповідає за технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру;
 • формує та підтримує інформаційний фонд Реєстру;
 • здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру.

СТРУКТУРА РЕЄСТРУ

Еталонний фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається в Мін'юсті.

Робочий фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

Страховий фонд Реєстру - архівні копії еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін'юсті на електронних носіях і призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати.

Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп'ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"