Загальна кількість нормативно-правових актів
у Інформаційному фонді Реєстру
на
17.06.2024 - 127993

Кількість нормативно-правових актів,
внесених до Інформаційного фонду Реєстру
за
14.06.2024 - 9


ЩО ТАКЕ ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НПА

Реєстр - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО РЕЄСТРУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 до складу Реєстру включаються:
нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) - чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами:
-закони України;
-постанови Верховної Ради України;
-укази і розпорядження Президента України;
-декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
-рішення і висновки Конституційного Суду України;
-зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, Національного банку;
-міжнародні договори України;
нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству України;
тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з терміном дії менше року в разі наступного його продовження.

ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД РЕЄСТРУ

Це спеціальна комп’ютерна інформаційна система, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів і яка призначена для надання інформації широкому колу користувачів.

ЗВІДКИ НАДХОДЯТЬ ДОКУМЕНТИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ РЕЄСТРУ

До Інформаційного фонду вносяться копії еталонних текстів нормативно-правових актів з Еталонного фонду Реєстру, який формується та зберігається у Міністерстві юстиції України.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ, ЩОБ ОДЕРЖАТИ ІНФОРМАЦІЮ З РЕЄСТРУ

Уважно вивчити основні положення Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2002 № 57/5, та вибрати для себе форму одержання інформації з Інформаційного фонду Реєстру:
-на паперових носіях;
-шляхом безпосереднього доступу до Інформаційного фонду Реєстру.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ - МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Держатель Реєстру - Мін'юст
-розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру
-приймає рішення про включення актів до Реєстру
-здійснює опрацювання та внесення актів до еталонного фонду
-відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів.

АДМІНІСТРАТОРИ РЕЄСТРУ

Адміністратор обліку користувачів (Адміністратор обліку) - державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України
-здійснює обслуговування і облік користувачів Реєстру
-забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру і ведення бази даних цих користувачів
Адміністратор технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру (Технічний адміністратор) - Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА",
-здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру
-проводить технічну підготовку текстів НПА
-формує і підтримує Інформаційний фонд Реєстру
-здійснює технічну підтримку користувачів Реєстру.

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"