Про затвердження Порядку та розмірів плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України
від 31 березня 2003 року N 25/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2003 р. за N 243/7564

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
від 16 березня 2011 року N 788/5,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 12 вересня 2012 року N 940-р

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та розміри плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (додається).

2. Департаменту систематизації законодавства та інформатизації (Пушенко О. Г.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома громадян, підприємств, установ та організацій, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра юстиції України від 2 квітня 1997 року N 126/7 "Про затвердження тарифів на користування даними Єдиного державного реєстру нормативних актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 квітня 1997 року за N 106/1910.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Горбунову Л. М.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
В. І. Хорошковський
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 31 березня 2003 р. N 25/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2003 р. за N 243/7564 


Порядок та розміри плати
за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Цей Порядок регулює питання справляння плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Реєстр) на електронних чи паперових носіях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" та Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за N 546/6834.

1. Загальні положення

1.1. Розмір плати за інформацію, одержану з інформаційного фонду Реєстру, установлюється за одиницю виміру текстової інформації (один кілобайт) і залежить від способу одержання інформації (на паперових носіях, у вигляді окремого комп'ютерного файла чи шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру). У разі використання одержаної інформації для подальшого тиражування (розповсюдження) розмір плати за одиницю виміру текстової інформації встановлюється з підвищувальним коефіцієнтом.

2. Порядок розрахунків за одержання інформації на паперових носіях чи у вигляді окремого комп'ютерного файла

2.1. Пункт 2.1 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)

2.2. Інформація з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді окремого комп'ютерного файла надається користувачеві після внесення ним плати за інформацію, яка буде надана з інформаційного фонду Реєстру.

2.3. У разі бажання користувача отримувати замовлену інформацію через пошту вартість послуг оператора поштового зв'язку з пересилання поштового відправлення не входить у розмір плати за одержану інформацію і сплачується користувачем окремо.

2.4. Звільняються від плати за одержання інформації на паперових носіях бюджетні установи, які в установленому порядку звільнені від сплати державного мита, у разі наявності запиту суду щодо надання відповідного нормативно-правового акта.

3. Порядок розрахунків у разі одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру

3.1. Розрахунки за одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру здійснюються шляхом сплати користувачем авансу за користування інформаційним фондом Реєстру.

3.2. За перегляд кожного тексту нормативно-правового акта з користувача автоматично стягується плата згідно з установленими розмірами шляхом зменшення авансу користувача на суму, пропорційну розміру переглянутого тексту.

3.3. Після вичерпання сплаченого авансу користувач замовляє в адміністратора Реєстру відповідний рахунок-фактуру для сплати наступного авансового платежу. Після надходження коштів від користувача адміністратор Реєстру надає користувачеві новий код авторизації та новий унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор.

4. Розміри плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Форма надання інформації 

Одиниця виміру 

Тариф для юридичних осіб, грн. 

Тариф для фізичних осіб, грн. 

На паперових носіях 

1 кбайт 

0,50 

0,30 

У вигляді окремого комп'ютерного файла 

1 кбайт 

0,40 

0,20 

Шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру 

1 кбайт 

0,20 

0,10 


Абзац другий розділу 4 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)


Абзац третій розділу 4 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)

Абзац розділу 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 16.03.2011 р. N 788/5)

 

Директор Департаменту
систематизації законодавства
та інформатизації
 

 
 
О. Г. Пушенко