Видавник акта: Без видавника
Вид акта: Заключний акт (багатосторонній міждержавний міжнародний договір)
Дата прийняття та номер акта: Від 01.08.1975 
Назва акта: Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 11.02.2005, № 4, ст. 266
Ключові слова: безпека держави
співробітництво
Міжнародний договір: Міжнародний договір
Країна:  
Реєстраційний код акта: 31515/2005
Дата внесення до Реєстру: 28.01.2005
Акти, на які посилається цей акт: Хартія (міжнародний договір) від №
Декларація (міжнародний договір ООН) від №
Акти, які посилаються на цей акт: Міністерство культури України Угода від 10.02.1993 №
Угода від №
Декларація (міжнародний договір) від №
Угода (міжнародний договір) від №
Міністерство оборони України Угода (міжнародний договір) від 06.12.2005 №
Договір (міжнародний договір) від №
Договір (міжнародний договір) від №
План (міжнародний договір) від №
Угода (міжнародний договір) від №
Угода (міжнародний договір) від №
Угода (міжнародний договір) від №
Міністерство внутрішніх справ України Угода (міжнародний договір) від 18.04.1994 №
Декларація (міжнародний договір) від №
Протокол (міжнародний договір) від №
Комюніке (міжнародний договір) від №
Рамковий договір (міжнародний договір) від №
Хартія (міжнародний договір) від №
Міністерство закордонних справ України Протокол (міжнародний договір) від 16.12.1994 №
Угода (міжнародний договір) від №
Меморандум (міжнародний договір) від №
Протокол (міжурядовий міжнародний договір) від №
Конвенція (багатосторонній міжнародний договір) від №
Міністерство оборони України Угода (міжвідомчий міжнародний договір) від 12.07.1994 №
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Угода (міжвідомчий міжнародний договір) від 30.09.1994 №
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України Декларація (міжвідомчий міжнародний договір) від 08.12.1994 №
Договір (міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (міжурядовий міжнародний договір) від №
Декларація (міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Міністерство закордонних справ України Протокол (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 24.02.1995 №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Договір (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Протокол (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Міністерство закордонних справ України Протокол (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 26.07.1995 №
Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Декларація (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Міністерство оборони України Угода (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 02.04.1996 №
Заява (міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Міністерство культури і мистецтв України Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 08.10.2003 №
Державний комітет у справах охорони державного кордону України Угода (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 13.07.1999 №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (багатосторонній міжнародний договір СНД) від №
Конвенція (багатосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Декларація (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Конституційний Суд України Рішення від 14.03.2014 № 2-рп/2014
Конституційний Суд України Рішення від 20.03.2014 № 3-рп/2014
Конвенція (багатосторонній міждержавний міжнародний договір) від №
Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Президент України Указ від 24.09.2015 № 555/2015
Конституційний Суд України Висновок від 20.01.2016 № 1-в/2016
Верховна Рада України Постанова від 18.02.2016 № 1014-VIII
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт:  
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"